Termeni și condiții

 1. Dispoziții de bază
  1. Termenii și condițiile reglementează relația dintre părțile contractului de vânzare -cumpărare, care sunt vânzătorul (Skandor s.r.o., Husova 1250/71, 301 00 Pilsen, Cehia, ID Companie 29100194, ID-TVA CZ29100194) de o parte și cumpărătorul de altă parte.
  2. Cumpărătorul poate fi un consumator sau un antreprenor. Consumatorul este orice persoană care, în afara domeniului său de activitate sau în afara exercitării independente a profesiei sale, încheie un contract cu vânzătorul sau intră într-o relație comercială cu acesta. Antreprenorul este persoana care desfășoară o activitate comercială în mod independent și pe propria răspundere, fie ca persoană fizică autorizată, fie de o manieră similară, cu intenția exercitării numitei activități în mod constant în scopuri de câștig. În scopul protecției consumatorului, mai este considerat antreprenor și o persoană care încheie contracte legate de propria sa activitate, producție sau activitate similară, sau în exercitarea independentă a profesiei sale, sau o persoană care acționează în numele sau cu autoritatea antreprenorului.

 2. Contractul
  1. Contractul se încheie prin acceptarea propunerii de încheiere a contractului de către cumpărător pe site-ul web al vânzătorului, care se realizează prin trimiterea unei comenzi pe site-ul web al vânzătorului, după ce bunurile care fac obiectul contractului de cumpărare sunt introduse de către cumpărător în coș.
  2. Înainte de a trimite comanda, cumpărătorul are dreptul să schimbe obiectul contractului (articolele din coș), modul de expediere și modul de plată, și să verifice toate datele introduse în comandă. Vânzătorul nu este responsabil pentru nicio eroare din comandă cauzată de cumpărător sau apărută în cadrul procesului de transmitere a datelor. Vânzătorul confirmă în scris cumpărătorului încheierea contractului, la adresa de e-mail furnizată de cumpărător.
  3. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul confirmă faptul că a citit și că este de acord cu acești termeni și condiții, în formularea în vigoare la data și ora expedierii comenzii.
  4. Prin contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul se obligă să predea cumpărătorului obiectul achiziției, iar cumpărătorul se obligă să preia acest obiect și să plătească vânzătorului prețul de achiziție. Transferul dreptului de proprietate are loc prin predarea mărfii primului transportator spre livrare către cumpărător.
  5. Obligația Vânzătorului de a preda obiectul conform paragrafului precedent este îndeplinită de către Vânzător prin livrarea mărfii în cantitatea, calitatea și performanța convenite la locul specificat de Cumpărător ca adresă de livrare, și prin facilitarea dispunerii de marfă de către Cumpărător la locul respectiv.
  6. Riscul de daune se transferă cumpărătorului la preluarea bunurilor. Daunele materiale care apar după transferul riscului de daune asupra cumpărătorului nu afectează obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție convenit, cu excepția cazului în care vânzătorul a provocat daunele prin încălcarea obligațiilor sale.

 3. Prețul
  1. Toate prețurile sunt negociabile. În magazinul electronic de pe pagina web a vânzătorului sunt afișate numai prețuri actualizate și valabile.
  2. Prețurile sunt finale, inclusiv valoarea legală a TVA si a oricăror altor impozite și taxe pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru a obține bunurile; prețurile de expediere și taxele sunt listate separat la trimiterea comenzii, nefiind incluse în prețurile mărfurilor listate în e-shop.
  3. Cumpărătorul va primi produsele la prețul valabil în momentul comenzii. Acest preț va fi indicat în comandă și în mesajul care confirmă primirea comenzii.

 4. Răspunderea pentru defecte
  1. Lucrul este defect dacă nu are proprietățile convenite. Dreptul cumpărătorului în caz de executare defectuoasă decurge din defectul pe care îl are bunul atunci când riscul de daune se transferă cumpărătorului, chiar dacă se manifestă mai târziu. Dreptul cumpărătorului poate decurge și dintr-un defect apărut ulterior, cauzat de vânzător prin încălcarea obligației sale.
  2. Cumpărătorul inspectează produsul cât mai curând posibil după transferul riscului de deteriorare a produsului, și verifică atributele și cantitatea mărfii livrate.
  3. Întârzierea unei părți contractante de a prelua bunurile conferă celeilalte părți dreptul de a vinde bunurile într-o manieră adecvată, după notificarea prealabilă a întârziatului, și după ce i-a acordat întârziatului o perioadă rezonabilă de timp, suplimentară, pentru preluare. Acest lucru se aplică și în cazul în care partea are întârziere la plată, care este condiționată de predare.
  4. Vânzătorul răspunde față de cumpărător că bunul nu are defecte în momentul preluării, în special de faptul că, în momentul preluării obiectului de către cumpărător,
   1. articolul are atributele convenite de părți și, în absența unui acord, acele atribute descrise de vânzător sau producător, sau așteptate de cumpărător cu privire la natura bunurilor,
   2. bunul este potrivit pentru scopul declarat de vânzător, sau pentru scopul în care este utilizat de obicei acest tip de bunuri,
   3. bunul este disponibil în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și
   4. bunul respectă cerințele legale în vigoare
  5. În cazul în care apare un defect în termen de șase luni de la preluare, bunul este considerat a fi fost defect la preluare.
  6. Cumpărătorul este îndreptățit sa-si exercite drepturile decurgând dintr-un defect care apare la un bun de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire, dar acest lucru nu se aplică:
   1. pentru un bun vândut la un preț mai mic, prețul fiind convenit tocmai din cauza defectului respectiv,
   2. la bunuri uzate prin utilizarea lor normală,
   3. la bunuri uzate, pentru un defect corespunzător nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunul a avut-o la preluarea sa de cumpărător, sau
   4. în alte cazuri, dacă rezultă din natura bunurilor.
  7. Cumpărătorul nu își poate exercita drepturile decurgând din executarea defectuoasă, dacă acesta a știut că bunul este defect înainte de preluarea sa, sau dacă cumpărătorul a cauzat el însuși defectul.
  8. Dacă bunul are un defect asumat de vânzător și dacă bunul este vândut la un preț mai mic sau este un bun folosit, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă în locul dreptului de a schimba bunul.
  9. Dacă executarea defectuoasă reprezintă o încălcare substanțială a contractului, cumpărătorul are dreptul
   1. la remedierea defectului prin livrarea unui produs nou fără defect sau prin livrarea unui element lipsă, daca este justificat de natura defectului, dar dacă defectul se referă doar la o componentă a produsului, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea componentei; dacă acest lucru nu este posibil, se poate retrage din contract. Dacă acest lucru este disproporționat prin natura defectului, mai ales dacă defectul poate fi înlăturat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul la remedierea gratuită a defectului,
   2. la înlăturarea defectului prin repararea bunului,
   3. la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție, sau
   4. la retragerea din contract.
  10. Dacă executarea defectuoasă reprezintă o încălcare minoră a contractului, cumpărătorul are dreptul la remedierea defectul sau la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție.
  11. Atâta timp cât cumpărătorul nu își exercită dreptul privind reducerea prețului de achiziție sau nu se retrage din contract, vânzătorul poate livra ceea ce lipsește sau poate remedia defectul. Vânzătorul poate remedia alte defecte, la alegere, prin repararea bunului sau prin furnizarea unui produs nou. La livrarea unui articol nou, cumpărătorul va returna vânzătorului produsul livrat inițial, pe cheltuiala vânzătorului.
  12. Dacă cumpărătorul nu a reclamat defectul fără întârziere nejustificată, după ce ar fi putut să-l inspecteze și să-l identifice la timp și cu suficientă atenție, instanța nu îi va recunoaște dreptul la compensarea executării defectuoase. Dacă defectul este ascuns, se aplică aceeași regulă, în cazul în care defectul nu a fost reclamat fără întârzieri nejustificate după ce cumpărătorul l-ar fi putut detecta cu suficientă atenție, dar nu mai târziu de doi ani de la preluarea bunului.
  13. Cumpărătorul poate face reclamația cu privire la marfa livrată prin telefon, e-mail sau corespondență, folosind datele de contact disponibile pe pagina web a vânzătorului; cumpărătorul va fi apoi informat despre procedura de soluționare a reclamației. Vânzătorul se angajează să soluționeze toate reclamațiile fără întârzieri nejustificate, și să informeze cumpărătorul despre desfășurarea procesului de soluționare a reclamației.

 5. Condiții de garanție
  1. Prin garanția calității, vânzătorul se angajează să asigure că bunul va fi potrivit pentru utilizare normală, pentru o perioadă determinată de timp, sau că își va păstra proprietățile obișnuite. Indicarea perioadei de garanție sau a duratei de valabilitate a articolului pe ambalaj în reclamă au același efect. Garanția poate fi acordată și pentru o singură componentă a produsului.
  2. Perioada de garanție curge de la predarea bunului către cumpărător; dacă bunul a fost expediat conform contractului, perioada de garanție curge din momentul livrării bunului la destinație. Cumpărătorul nu are dreptul la garanție dacă defectul a fost cauzat de un eveniment extern, după transferarea răspunderii pentru defecte asupra cumpărătorului.
  3. Vânzătorul oferă garanția calității pentru o perioadă de 24 de luni, dacă nu se prevede altfel.

 6. Retragerea din contract
  1. Consumatorul are dreptul să se retragă din contract în termen de cincisprezece de zile. Perioada menționată in propoziția anterioara curge din ziua primirii mărfii. Retragerea din contract se poate realiza telefonic sau prin corespondență, folosind datele de contact de pe pagina web a vânzătorului.
  2. Consumatorul nu se poate retrage dintr-un contract pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate după dorința consumatorului sau pentru persoana acestuia, pentru furnizarea de bunuri perisabile, sau care au fost amestecate ireversibil cu alte bunuri după livrare.
  3. În cazul în care consumatorul se retrage din contract, acesta va preda sau expedia vânzătorului fără întârzieri nejustificate, în cel mult paisprezece zile de la retragerea din contract, mărfurile primite de la vânzător, cheltuielile de transport fiind suportate de cumpărător.
  4. Consumatorul returnează bunurile complete, nedeteriorate, curate, dacă este posibil, inclusiv ambalajul original, în starea și valoarea în care le-a recepționat.
  5. Consumatorul răspunde față de vânzător pentru orice diminuare a valorii bunurilor rezultată din manipularea mărfurilor într-o altă manieră decât cea impusă de natura și caracteristicile bunurilor.
  6. Dacă consumatorul se retrage din contract, vânzătorul va returna acestuia, fără întârzieri nejustificate, în cel mult paisprezece zile de la retragerea din contract, toate sumele de bani primite de la acesta în baza contractului. Vânzătorul nu este obligat să returneze banii primiți înainte ca consumatorul să predea vânzătorului mărfurile care fac obiectul contractului.
  7. Cumpărătorul nu se poate retrage din contract și nici solicita livrarea unui produs nou, dacă nu poate returna produsul în starea în care l-a primit. Acest lucru nu se aplică,
   1. dacă starea bunului s-a schimbat ca urmare a unei inspecții pentru descoperirea unui defect de produs,
   2. dacă cumpărătorul a folosit obiectul înainte de descoperirea defectului,
   3. dacă cumpărătorul a cauzat, prin acțiune sau omisiune, imposibilitatea de a returna produsul în stare nealterată, sau
   4. dacă cumpărătorul a vândut bunul înainte de apariția defectului, l-a consumat, sau l-a modificat pe parcursul utilizării normale; în cazul în care acest lucru s-a întâmplat doar parțial, cumpărătorul va înapoia vânzătorului ceea ce poate fi returnat, și va oferi vânzătorului o compensație adecvata gradului în care a beneficiat de utilizarea bunului.

 7. Protecția datelor cu caracter personal
  1. Vânzătorul, în calitate de administrator, prelucrează datele personale ale cumpărătorilor, utilizatorilor Înregistrați și abonaților („Entități de date cu caracter personal”); numai datele cu caracter personal sunt prelucrate în măsura în care sunt furnizate direct de către persoanele vizate, datele cu caracter personal obținute de la terți nu sunt prelucrate.
  2. Vânzătorul declară că consideră toate datele personale confidențiale. Datele cu caracter personal nu vor fi niciodată dezvăluite sau dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor următoare care sunt în concordanță cu scopul prelucrării acestor date.
  3. Vânzătorul declară că toate datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea corespunzătoare a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau daunelor accidentale.
  4. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal este încheierea și executarea contractului de cumpărare pentru livrarea bunurilor comandate între vânzător și cumpărător, precum și îndeplinirea obligațiilor statutare ale vânzătorului (de ex. arhivarea documentelor fiscale cu informațiile personale ale cumpărătorului timp de cel puțin 10 ani) Dacă datele cu caracter personal nu sunt furnizate, nu este posibilă încheierea unui contract de cumpărare pentru livrarea bunurilor comandate. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal asociate unui cont de utilizator înregistrat sau asociate abonamentului utilizatorului la comunicările de afaceri, este consimțământul voluntar al utilizatorului în cauză, care poate fi revocat în orice moment.
  5. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în măsura necesară în scopul prelucrării lor și numai pentru timpul necesar acestui scop (în cazul executării contractului de cumpărare rezultat din comanda bunurilor, datele personale ale cumpărătorului sunt prelucrate cel târziu la expirarea termenului de revendicare a defectelor de garanție ale mărfii; acest lucru nu împiedică prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal pe o altă bază legală, de exemplu, îndeplinirea obligației legale de arhivare a documentelor fiscale cu date cu caracter personal pentru o perioadă de minim. 10 ani). Datele cu caracter personal prelucrate cu acordul unui utilizator înregistrat sau al unui utilizator abonat la comunicații comerciale sunt prelucrate pe o durată de maximum 5 ani, sau până la retragerea consimțământului de către utilizatorul înregistrat.
  6. La expirarea perioadei strict necesare în sensul alineatului precedent, datele cu caracter personal prelucrate vor fi șterse de către vânzător în termen de cel mult 30 de zile; o procedură similară se aplică în cazul retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cazurile în care baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal este consimțământul acordat.
  7. Dacă subiectul de date furnizează vânzătorului datele cu caracter personal ale unei terțe părți, este responsabilitatea subiectului să informeze terțul în cauză și să asigure consimțământul său pentru acești termeni și condiții.
  8. Date și informații personale, cum ar fi adresa IP a vizitatorului paginii web al vânzătorului, data și ora de acces la pagina web, informații despre browserul utilizat sau setarea limbii browserului, și paginile web individuale afișate, pot fi procesate automat. Toate aceste informații sunt anonimizate, deci nu pot fi asociate cu o anumită persoană. Vânzătorul poate prelucra în mod automat așa-numitele cookies, pentru a facilita furnizarea serviciilor societății informaționale, în conformitate cu dispozițiile Directivei 95/46/CE privind rolul cookies sina a altor instrumente similare. Utilizatorii au opțiunea de a refuza să stocheze cookies sau instrumente similare pe dispozitivele lor terminale, de exemplu, prin derularea în browserul lor a funcției de navigare anonimă.
  9. Din partea vânzătorului, nu există o decizie automată individuală în sensul articolului 22 din GDPR.
  10. Datele cu caracter personal prelucrate sunt transferate către terți numai în cazurile și în măsura necesară îndeplinirii scopului prelucrării lor. Este vorba, mai ales, de transferul de date cu caracter personal către transportatorii care asigură livrarea mărfurilor de la vânzător la cumpărător, sau de returnarea mărfurilor, transferul datelor cu caracter personal către serviciile care conduc și colectează recenzii ale utilizatorilor magazinelor online (de exemplu, Heureka, etc.) și transferul datelor cu caracter personal către subiecții care asigură plățile.
  11. În cazul plăților cu cardul de credit, vânzătorul nu deține informații despre cardul de credit folosit de cumpărător; aceste informații sunt deținute numai de gateway-urile de plată securizate și de instituțiile bancare relevante.
  12. Subiectul are dreptul de a revoca în orice moment consimțământul său privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, dreptul de a corecta sau completa datele sale cu caracter personal, dreptul de a solicita limitarea prelucrării acestora, dreptul de a se opune sau de a face plângeri împotriva prelucrării datelor cu caracter personal, cu privire la sfera sau modul de prelucrare a datelor sale personale, dreptul de a solicita transferul datelor sale personale, dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securității datelor sale personale și, de asemenea, dreptul la ștergerea datelor sale personale. Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin contactarea vânzătorului, în scris prin sau prin e-mail, folosind informațiile de contact furnizate pe pagina web a vânzătorului; vânzătorul va prelucra solicitarea subiectului datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea solicitării. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 8. Soluționarea litigiilor în afara instanței
  1. În cazul în care între vânzător și cumpărător-consumator apare un litigiu în materie de consum, rezultând dintr-un contract de vânzare sau de prestare servicii, litigiu care nu poate fi soluționat de comun acord, consumatorul poate depune o propunere de soluționare alternativă a acestei dispute la entitatea de soluționare alternativă a litigiilor în materie de consum, care este Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, https://anpc.ro/. De asemenea, consumatorul poate utiliza platforma online de soluționare a litigiilor instituită de Comisia Europeană la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Acești termeni și condiții sunt valide și în vigoare de la data de 25.5.2018.